September 18, 2008

Fii Dzilaalil Qur'an

Fii..Dzilaalil Quran,,
Sudah pasti AlQuran bukanlah buatan manusia,,sebab didalamnya merupakan rangkaian kata-kata sempurna,,Dan pastilah AlQuran bukan sembarang kitab,,karena proses penurunannya tidak secara langsung,,tidak sepert the 10 commandemen yang langsung diturunkan kepada Nabi Musa,,tapi memerlukan waktu 22 tahun 22 bulan 22 hari..

Fii..Dzilaalil Quran,,
Hingga keagungan akhlak Rasul yang disebut ALQuran berjalan,,mampu membuat orang terpesona,,
melembutkan hati yang keras hingga sangat mudah disentuh,,seperti Umar bin Khatab dengan karakternya yang kuat,,namun begitu luluh saat AlQuran dibacakan,,
Menguatkan hati yang sangat mudah disentuh,,seperti tegarnya Abu Bakar saat ditinggal wafat oleh Rasulullah..hingga dalam duka yang mendalam Ia mampu tegar dan berkata dengan gagah :"Barangsiapa menyembah Rasul,,sesunguhnya Rasul telah wafat. Dan baramgsiapa menyembah Allah,,sesungguhnya Allah tidak pernah mati..

Fi Dzilaalil Quran,,
Membuat Ulama besar Syaid Quthb menikmati detik demi detik nya di balik jeruji besi, mengkaji ayat demi ayat dengan bahasa yang bisa memberikan jalan hidayah bagi siapa saja yang membaca karya-karyanya..

Fi Dzilaalil Quran,,
yang memberi cahaya pada wajah orang-orang yang mengikuti AlQuran..
seperti sosok yang baru saja kulihat siang tadi,,memeberi tausiyah tentang Interaksi dengan AlQuran,,teduh melihatnya,,sebab ia adalah generasi Rabbani,,belajar dan mengajarkan ALQuran..

Fi Dzilaalil Quran,,Fi Dzilaalil Quran,,Fi Dzilaalil Quran,,
Rabbii,,Ya Rabb ku,,beri hamba kekuatan untuk hidup Fi Dzilaalil Quran,,

"Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan Rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.Yaitu orang yang melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk daru Tuhannya,dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Lukman 1-5)

No comments:

Post a Comment